14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1849 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 34 i årsregnskabsloven og indregnet kapitalandele i fællesledede virksomheder ved pro rata-konsolidering, og som fremover vil indregne og måle kapitalandelene til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede nettoværdi i årsregnskabet for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for kapitalandelene i årsregnskabet for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

•••
profile photo
Profilside