14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Virksomheden kan på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven fastlægge kostprisen for materielle og immaterielle anlægsaktiver, der i henhold til virksomhedens hidtidige regnskabspraksis blev målt til dagsværdi, som dagsværdien opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal kostprisen opgjort efter den hidtidige regnskabspraksis danne grundlag for opgørelsen af binding af reserver, jf. årsregnskabslovens § 41, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside