14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 På tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven kan virksomheden for materielle og immaterielle anlægsaktiver vælge at fastlægge kostpriser og akkumulerede værdireguleringer, herunder op-, af- og nedskrivninger, som værdierne opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis. Herunder kan virksomheden for perioder, der ligger forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, undlade at anvende årsregnskabslovens § 43 på anlægsaktiver, som i seneste års- eller koncernregnskab var klassificeret som immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid, eksempelvis goodwill.

•••
profile photo
Profilside