14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed, kan valutakursen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven anses for den historiske kurs.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder alene anvendelse for balanceposter, der tidligere blev omregnet til balancedagens kurs, men som efter årsregnskabslovens bestemmelser skal omregnes til transaktionsdagens kurs.

•••
profile photo
Profilside