14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Virksomheden kan undlade at anvende årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger for de virksomhedssammenslutninger, der er gennemført forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

•••

Stk. 2 Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal aktiver og forpligtelser, der hidrører fra en virksomhedssammenslutning, men som i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke kan indregnes i balancen, på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven indregnes som en del af goodwill fra virksomhedssammenslutningen.

•••
profile photo
Profilside