14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Virksomheder, der ved aflæggelsen af det senest aflagte års- eller koncernregnskab i medfør af årsregnskabslovens § 1, stk. 3, nr. 1, var undtaget fra årsregnskabslovens bestemmelser, kan præsentere resultatet af den ophørte aktivitet som et enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balancen.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på oversigten efter årsregnskabslovens § 101, stk. 1.

•••

Stk. 3 Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal resultat, aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet specificeres på hovedposter i noterne. Specifikationen skal omfatte alle perioder efter tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

•••
profile photo
Profilside