14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 12. April 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En virksomhed, der er overgået til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, kan, for den periode, der vedrører første regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, vælge at anvende en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9.

•••

Stk. 2 Ved anvendelse af en eller flere af bestemmelserne i §§ 5-9 skal ensartede transaktioner indregnes og måles ensartet.

•••

Stk. 3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9 anvendes, skal der i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis oplyses om hvilke undtagelser, der har været anvendt, samt gives en overordnet omtale af, hvordan anvendelsen af disse bestemmelser har påvirket virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme.

•••
profile photo
Profilside