Bekendtgørelse om orlov til uddannelsessøgende, der har tegnet kontrakt med forsvaret om udsendelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 165 af 16. februar 2010

I medfør af § 13 b, stk. 6, i Lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 som ændret ved lov nr. 1264 af 16. december 2009 og efter forhandling med kirkeministeren, kulturministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri samt økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Udover på Undervisningsministeriets og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings områder gælder § 13 b i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 som ændret ved lov nr. 1264 af 16. december 2009 for følgende offentligt anerkendte uddannelser, som er oprettet ved eller i henhold til lov:

  • 1) Under Kirkeministeriets område: Uddannelser på folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.

  • 2) Uddannelser inden for Kulturministeriets ressort.

  • 3) Uddannelser inden for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort.

  • 4) Under Økonomi- og Erhvervsministeriets område: De maritime uddannelser.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.