14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1178 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Modtagere af ledighedsydelse
Jobcenteret varetager følgende opgaver efter lov om aktiv socialpolitik for en person, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter reglerne i §§ 74 a-74 e i lov om aktiv socialpolitik:

  • 1) Løbende opfølgning på om personen opfylder rådighedsbetingelserne i § 74 b, stk. 1, og §§ 75-77 b i lov om aktiv socialpolitik, samt indstilling til den del af den kommunale forvaltning, der udbetaler ydelsen, om sanktioner m.v., hvis betingelserne herfor er opfyldt.

  • 2) Revisitation, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, samt hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik.

•••
profile photo
Profilside