14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19) § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 37 af 13. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Statens Serum Institut videregiver efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed følgende oplysninger, som instituttet indsamler og registrerer i forbindelse med Statens Serum Instituts overvågning af smitsomme sygdomme:

  • 1) Oplysninger om, hvilke personer der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), som Statens Serum Institut har modtaget i henhold til § 1 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1241 af 25. august 2020 om anmeldelse af COVID-19, samt tidspunkt for prøvetagning.

  • 2) Oplysninger om vitalstatus, samt personnummer, navn og adresse fra Det Centrale Personregister på personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), samt eventuelt oplysning om telefonnummer.

  • 3) Oplysninger fra Landspatientregisteret om, hvorvidt personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), er indlagt på hospitalet.

  • 4) Oplysninger om, hvorvidt personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), bor på plejehjem eller lign.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger omfattet af stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), herunder til brug for smitteopsporing og til brug for styrelsens beslutning om påbud i medfør af bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

•••
profile photo
Profilside