Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1003 af 09. august 2013

§ 2

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som før påbegyndelsen af indkomståret 2013 var omfattet af ligningslovens § 16 C, skal ved indsendelse af oplysning som nævnt i § 1, nr. 1, for indkomståret 2013 tillige indsende oplysning om de tab og negative beløb, der er omfattet af § 15, stk. 9, i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret ved § 23 i lov nr. 1354 af 21. december 2012.