14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om oplysninger på årsopgørelsen om forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1242 af 23. oktober 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Med årsopgørelsen følger information til den skattepligtige om grundlaget for forskudsskatten for det kommende år, herunder

  • 1) at opgørelsen af forskudsskatten baserer sig på tallene i den foreliggende årsopgørelse, eventuelle senere ændringer af denne gennemført senest 1. oktober i året før forskuds­året samt ændrede forskudsopgørelser i indeværende år,

  • 2) at tallene automatisk er justeret på grundlag af ændringer af satsreguleringsprocenten og af de kommunale skatteprocenter for det kommende år,

  • 3) at skattekortet automatisk sendes til den skattepligtiges arbejdsgiver i elektronisk udgave,

  • 4) at forskudsopgørelsen alene vil være tilgængelig for den skattepligtige i dennes skattemappe på SKATs hjemmeside, medmindre den skattepligtige anmoder om at få forskudsopgørelsen tilsendt, jf. stk. 2, og

  • 5) at forskudsopgørelsen vil være tilgængelig for den skattepligtige i november i året før forskudsåret.

•••

Stk. 2 Med årsopgørelsen følger information om, at den skattepligtige kan anmode SKAT om at modtage forskudsopgørelsen i papirudgave, når denne er dannet i november i året før forskudsåret. Den skattepligtige underrettes om, at denne kan anmode om at få tilsendt forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår ved at anvende TastSelv-telefonen indtil 1. september i indeværende år, ved henvendelse til det kommunale borgerservicecenter eller et kundekontaktcenter i SKAT. Har den skattepligtige anvendt den afkrydsningsslip, som blev udsendt sammen med forskudsopgørelsen 2008 eller senere, til at rekvirere en papirudgave af næste års forskudsopgørelse, skal underretningen også indeholde oplysninger om, at denne fremgangsmåde kan anvendes.

•••
profile photo
Profilside