Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020

Straf
§ 9

Bestyrelsesmedlemmerne i en dansk UCITS, hvis prospekt ikke opfylder kravene i § 2, jf. §§ 4-9, eller § 3, jf. §§ 8 eller 9, straffes med bøde.