14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 543 af 16. november 1981. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Efter lovens § 8, stk. 5, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981 fradrages 10 pct. af det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb for de enkelte grupper af dyr: Kvæg, svin og får (A-fradraget).

•••

Stk. 2 Ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981 kan der efter anvendelsen af reglen i stk. 1 ske fradrag med så stor en del af det i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, som svarer til det beløb, hvormed 66,66 pct. af den samlede besætningsværdi opgjort til normalhandelsværdier ved udgangen af indkomståret 1980 overstiger værdien opgjort til normalpriser (B-fradraget). B-fradraget fordeles forholdsmæssigt på forskelsbeløbene for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får).

•••

Stk. 3 Hvis det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb nedsat med eventuelt fradrag efter § 2 (C-fradraget) er mindre end A- og B-fradraget fradrages det fulde forskelsbeløb ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.

•••
profile photo
Profilside