14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Finanstilsynet tager med bistand fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) stilling til, om den tilknyttede tredjelandsforsikringsvirksomhed er underlagt et tilsyn, der udøves af et tredjelands tilsynsmyndighed, som er ækvivalent i forhold til det, der i Danmark foreskrives for gruppe 1-forsikringsselskaber, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Finanstilsynet ville være koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet.

  • 2) Den deltagende virksomhed anmoder Finanstilsynet om at foretage vurderingen, jf. dog stk. 2.

  • 3) Kommissionen har ikke allerede truffet afgørelse herom.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan foretage vurderingen efter stk. 1 på eget initiativ.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor Kommission har truffet afgørelse, hvorefter et tredjelands tilsynsordning vurderes at være midlertidig ækvivalent, finder § 21, stk. 2, anvendelse.

•••
profile photo
Profilside