14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Eliminering af kapital, der er skabt inden for en koncern eller gruppe
Ved opgørelse af koncernsolvensen tages der ikke hensyn til et kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet, som stammer fra indbyrdes finansiering mellem det deltagende forsikringsselskab og en af følgende:

  • 1) En tilknyttet virksomhed.

  • 2) En deltagende virksomhed.

  • 3) En anden tilknyttet virksomhed under en af det deltagende forsikringsselskabs deltagende virksomheder.

•••

Stk. 2 Der tages ved beregningen af koncernsolvensen ikke hensyn til et kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, for hvilket der foretages beregning af koncernsolvensen, når det pågældende kapitalgrundlag stammer fra indbyrdes finansiering med enhver anden tilknyttet virksomhed under det deltagende forsikringsselskab.

•••

Stk. 3 Det betragtes som indbyrdes finansiering, når et forsikringsselskab eller en til dette tilknyttet virksomhed besidder andele i eller yder lån til en anden virksomhed, som direkte eller indirekte besidder et kapitalgrundlag til dækning af førstnævnte forsikringsselskabs solvenskapitalkrav.

•••
profile photo
Profilside