14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2515 af 14. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Indikatoren ”Samlede aktiver”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 1, opgøres som instituttets samlede aktiver som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver.

•••

Stk. 2 Indikatoren ”Værdien af nationale betalingstransaktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 2, opgøres som værdien af nationale betalingstransaktioner i instituttet som andel af den samlede værdi af nationale betalingstransaktioner i de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

•••

Stk. 3 Indikatoren ”Indlån i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 3, opgøres som instituttets indlån i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede indlån i Danmark.

•••

Stk. 4 Indikatoren ”Udlån i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 4, opgøres som instituttets udlån i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark.

•••

Stk. 5 Indikatoren ”Nominel værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater)”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 5, opgøres som den nominelle værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater)”, i instituttet som andel af den samlede nominelle værdi af derivater, som ikke er noteret på et reguleret marked (OTC-derivater), i de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

•••

Stk. 6 Indikatoren ”Passiver på tværs af jurisdiktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 6, opgøres som instituttets passiver på tværs af jurisdiktioner som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver på tværs af jurisdiktioner.

•••

Stk. 7 Indikatoren ”Aktiver på tværs af jurisdiktioner”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 7, opgøres som instituttets aktiver på tværs af jurisdiktioner som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver på tværs af jurisdiktioner.

•••

Stk. 8 Indikatoren ”Udestående gældsudstedelser”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 8, opgøres som instituttets udestående gældsudstedelser som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters udestående gældsudstedelser.

•••

Stk. 9 Indikatoren ”Passiver inden for det finansielle system globalt”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 9, opgøres som instituttets passiver inden for det finansielle system globalt som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver inden for det finansielle system globalt.

•••

Stk. 10 Indikatoren ”Aktiver inden for det finansielle system globalt", jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 10, opgøres som instituttets aktiver inden for det finansielle system globalt som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver inden for det finansielle system globalt.

•••

Stk. 11 Indikatoren ”Passiver inden for det finansielle system i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 11, opgøres som instituttets passiver inden for det finansielle system i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede passiver inden for det finansielle system i Danmark.

•••

Stk. 12 Indikatoren ”Aktiver inden for det finansielle system i Danmark”, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, nr. 12, opgøres som instituttets aktiver inden for det finansielle system i Danmark som andel af de danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutters samlede aktiver inden for det finansielle system i Danmark.

•••
profile photo
Profilside