14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2515 af 14. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for penge- og realkreditinstitutter.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet skal opgøre indikatorerne og faktorerne til beregning af institutternes systemiskhed i overensstemmelse med § 3 for at udpege systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i henhold til § 308 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 3 For institutter, der aflægger koncernregnskab, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau. Indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab skal ske i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 For institutter, der aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau i henhold til koncernregnskabsreglerne, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab skal ske i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 5 For institutter, der ikke aflægger koncernregnskab, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på soloniveau, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

•••
profile photo
Profilside