Bekendtgørelse om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2144 af 22. december 2020

§ 5

En virksomheds underretning om det maksimale udlodningsbeløb skal indsendes til Finanstilsynet straks, jf. § 125 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Underretningen skal dog senest indsendes sammen med kapitalbevaringsplanen, jf. § 125 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.