Bekendtgørelse om opgørelse af den virksomhedsspecifikke kontracykliske buffersats, de maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2144 af 22. december 2020

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 6 og 7 træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1349 af 12. december 2014 om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder ophæves.