Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 8

Forsikringsselskabet skal opgøre en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser for en forsikring.

Stk. 2 Forsikringsselskabet skal tage højde for, om en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse hørende til forsikringen er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.

Stk. 3 Hvis en eventuelt opgjort regnskabsmæssig styrkelse for forsikringen, jf. § 3, nr. 3, og § 5, er tildelt af midler fra det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, og denne tildeling overstiger forsikringens kontributionsmæssige andel af de ufordelte midler, skal forsikringsselskabet ikke give forsikringen yderligere del i det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser.