14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 953 af 17. September 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 6, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

  • 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom.

  • 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

  • 3) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og andre indtægter, jf. § 5, stk. 1 og 3.

•••

Stk. 2 Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. § 6, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

  • 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

  • 2) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og andre indtægter, jf. § 5, stk. 1 og 3.

•••

Stk. 3 Barselsdagpenge beregnet efter stk. 1 og 2, og barselsdagpenge udbetalt efter § 6, stk. 5, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten.

•••

Stk. 4 Ved beregning af barselsdagpenge til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. § 6, stk. 3, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside