Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1323 af 27. september 2022

Opgørelse af timetal og timefortjeneste for lønmodtagere med ukendt arbejdstid
§ 12

Til lønmodtagere med ukendt arbejdstid beregnes barselsdagpenge på grundlag af det gennemsnitlige beregnede antal arbejdstimer i den seneste afsluttede kalendermåned forud for fraværets begyndelse. En lønmodtager med ukendt arbejdstid, der kan dokumentere, at indkomsten i den seneste afsluttede kalendermåned ikke kan anses for sædvanlig, har efter anmodning ret til at få beregnet barselsdagpengene ud fra indkomsten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Udbetaling Danmark beregner barselsdagpengene efter principperne i § 8.

Stk. 2 For provisionslønnede sælgere foretages beregningen af det timetal, der udbetales barselsdagpenge for, dog på grundlag af indkomsten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse.

Stk. 3 Barselsdagpengebeløbet udgør det timebeløb, der er beregnet efter lovens § 35, stk. 1, ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1-2, jf. dog lovens § 34.