Bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1470 af 16. december 2019

I medfør af § 13, stk. 16, og § 69, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Uddannelseshjælp og kontanthjælp
§ 1

Ved en hel måned forstås en kalendermåned.

Stk. 2 En periode på 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp beregnes fra første måned, hvor personen modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 3 En måned, hvor personen helt eller delvist har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller engangshjælp, herunder supplerende uddannelseshjælp eller kontanthjælp, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp som en hel måned.

Stk. 4 En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 5 En hel måned, hvor en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp holder ferie med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller feriegodtgørelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp som en hel måned.

Stk. 6 De perioder, hvor personen er i ansættelse med løntilskud, indgår ikke i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Perioder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der afbrydes af ansættelse med løntilskud, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis personen fortsætter med at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp straks efter ophøret af en ansættelse med løntilskud.

Stk. 7 For personer, der overgår fra at modtage ressourceforløbsydelse til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, gælder, at ressourceforløbsydelse indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 8 For personer, der overgår fra en periode med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, gælder, at perioden med revalidering indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Ressourceforløbsydelse
§ 2

Ved en hel måned forstås en kalendermåned.

Stk. 2 En periode på 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse beregnes fra første måned, hvor personen modtager ressourceforløbsydelse.

Stk. 3 En måned, hvor personen helt eller delvist har modtaget ressourceforløbsydelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse som en hel måned.

Stk. 4 En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden ressourceforløbsydelse.

Stk. 5 En hel måned, hvor en modtager af ressourceforløbsydelse holder ferie med ressourceforløbsydelse eller feriegodtgørelse, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse som en hel måned.

Stk. 6 De perioder, hvor personen er i ansættelse med løntilskud, indgår ikke i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse. Perioder med ressourceforløbsydelse, der afbrydes af ansættelse med løntilskud, indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse, hvis personen fortsætter med at modtage ressourceforløbsydelse straks efter ophøret af en ansættelse med løntilskud.

Stk. 7 For personer, der overgår fra at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp til at modtage ressourceforløbsydelse, gælder, at uddannelseshjælp eller kontanthjælp indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse.

Stk. 8 For personer, der overgår fra en periode med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov til at modtage ressourceforløbsydelse, gælder, at perioden med revalidering indgår i opgørelsen af 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 705 af 27. maj 2015 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie ophæves.