14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 473 af 20. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En arbejdsgiver, der via Nemrefusion anmoder kommunen om tidlig opfølgning efter § 7 c i lov om sygedagpenge, kan vælge at oplyse kommunen om sygdommens betydning for lønmodtagerens mulighed for at arbejde. Dette sker ud fra tre spørgsmål:

  • 1) Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen.

  • 2) Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet.

  • 3) Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand.

•••

Stk. 2 Lønmodtageren bliver ved et brev fra Nemrefusion orienteret om arbejdsgiverens anmodning om tidlig opfølgning. Lønmodtageren modtager endvidere de svar, som arbejdsgiveren måtte have afgivet efter stk. 1, nr. 1-3, og anmodes i et skema om blandt andet at oplyse, om lønmodtageren er indforstået med arbejdsgiverens anmodning om tidlig opfølgning samt at svare på de samme tre spørgsmål.

•••
profile photo
Profilside