Bekendtgørelse om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 178 af 23. februar 2024

I medfør af § 5, stk. 8, 2. pkt., i lov om detailsalg fra butikker m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. april 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Omsætningsgrænsen i § 5, stk. 1, og bagatelgrænsen i § 5, stk. 4, i lov om detailsalg fra butikker m.v. udgør henholdsvis 43,4 mio. kr. inkl. moms og 18,7 mio. kr. inkl. moms.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 244 af 5. marts 2023 om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v. ophæves.