Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 656 af 27. juni 2019

Indsendelse af dokumentation efter arrangementet
§ 18

Senest 1 måned efter arrangementets slutdato indsender boden, til Fødevarestyrelsen, dokumentation for bodens indkøb af alle fødevarer anvendt til arrangementet samt eventuelle registreringer vedrørende erstatningsråvarer, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2 Såfremt en bods økologiprocent har ligget under det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke, som boden har fået tildelt, kan Fødevarestyrelsen efter omstændighederne afvise at godkende en ansøgning, jf. § 16, om brug af det økologiske spisemærke for den pågældende bod næste gang, der ansøges om anvendelse af mærket for boden eller alene godkende anvendelse af det spisemærke, der svarer til det økologiprocent-interval, som boden faktisk opnåede ved det seneste arrangement.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan endvidere efter omstændighederne afvise at godkende en ansøgning om det midlertidige økologiske spisemærke fra den ansvarlige for en bod, som beskrevet i stk. 2.