Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 656 af 27. juni 2019

Krav til boderne under arrangementet
§ 17

I tilfælde af, at betingelserne for brug af spisemærket ikke er overholdt, skal spisemærket straks fjernes fra markedsføringen.

Stk. 2 Hvis det under arrangementet viser sig, at en råvare, mod forventning, ikke kan fås på økologisk form, skal

  • 1) de retter hvor råvaren er afgørende for, om retten opnår den krævede økologiprocent med det samme tages af menuen, med mindre boden erstatter bodens anvendelse af råvaren med en anden økologisk råvare, således at den krævede økologiprocent opnås, og

  • 2) der skal foretages en registrering af tidsrummet under arrangementet, hvor erstatningen af råvaren foregår, jf. nr. 1, samt de i tidsrummet gældende opdaterede oplysninger, jf. § 15, nr. 4 og 5.

Stk. 3 Ansøgningen om brug af det økologiske spisemærke samt dokumentation for bodens indkøb af råvarer anvendt ved arrangementet skal kunne fremvises til Fødevarestyrelsen under arrangementet.

Stk. 4 Fødevarestyrelsens registreringsmeddelelse, jf. § 16, stk. 1, skal være ophængt synligt for kunderne under hele arrangementet.