14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 656 af 27. juni 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Gengivelsen af det økologiske spisemærke skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1.

•••

Stk. 2 Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode, fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke.

•••

Stk. 3 Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, jf. stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet.

•••

Stk. 4 Når et storkøkken får meddelelse fra et leverende storkøkken, jf. § 11, stk. 2, om, at det leverende storkøkkens registrering som bruger af det økologiske spisemærke er ophørt eller ændret til et lavere økologiprocent-interval, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet med mindre storkøkkenet samtidig meddeler Fødevarestyrelsen, at køkkenet ophører med at modtage leveringer fra det pågældende storkøkken eller indsender nye oplysninger, der viser, at § 11, stk. 2, fortsat er opfyldt.

•••

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en virksomheds registrering som bruger af et økologisk spisemærke, hvis virksomheden groft eller gentagne gange overtræder betingelserne for dets brug.

•••
profile photo
Profilside