14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

Bekendtgørelse nr. 1661 af 14. december 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

§1 Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber
Meddelelser fra statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 97, stk. 3, 2. pkt., § 101, stk. 8, § 130, stk. 3, og § 354, skal indeholde oplysning om selskabets navn og CVR-nr.

Stk. 2 Meddelelserne fra statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra. Meddelelsen skal underskrives med digital signatur, medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra.

Stk. 3 Ved »hurtigst muligt« i stk. 2 forstås den dag, hvor det væsentlige forhold i selskabet, der nødvendiggør meddelelsen, indtræder, jf. selskabslovens § 354.

§2 Erhvervsstyrelsen kan tilbagekalde offentliggjorte meddelelser, hvis væsentlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen om tilbagekaldelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 7 dage efter offentliggørelsen. En tilbagekaldelse af en meddelelse forudsætter, at selskabet foretager en ny indberetning, hvoraf det fremgår, at selskabet har tilbagekaldt en offentliggjort meddelelse samt begrundelserne herfor.

§3 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 274 af 25. marts 2010 om visse aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber samt offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber ophæves.

profile photo
Profilside