Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1002 af 26. juni 2023

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2021 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven ophæves.