Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1002 af 26. juni 2023

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder
§ 7

En virksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 8, giver sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at udarbejde en særskilt redegørelse i ledelsesberetningen i henhold til § 99 a, såfremt alle de oplysninger, der kræves efter disse bestemmelser, fremgår af rapporten.

Stk. 2 Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:

  • 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global Compact.

  • 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.

  • 3) Rapportering efter den gældende standard, Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3 Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at give sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, jf. stk. 1. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Uanset sproget i virksomhedens årsrapport kan redegørelsen efter internationale retningslinjer eller standarder være på engelsk.

Stk. 4 En virksomhed, der anvender muligheden efter stk. 1 og 2, skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens egen hjemmeside, uanset at redegørelsen også er offentliggjort på hjemmesiden for den internationale organisation, der har udstedt de pågældende retningslinjer eller standarder. §§ 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse.