Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1002 af 26. juni 2023

§ 5

Revisor skal påse, at redegørelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 2, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 2, stk. 2-4.