Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1002 af 26. juni 2023

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelser på virksomhedens hjemmeside
§ 4

Revisor skal påse, at ledelsesberetningen henholdsvis noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 1, stk. 1 og 2.