14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 502 af 17. June 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Særlige forlystelsesapparater
Tilladelse til drift af karruseller, luftgynger, rutsjebaner, radiobiler, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, klatrevægge, hoppeborge og lignende forlystelsesapparater kan gives under forudsætning af:

  • 1) at der, inden forlystelsesapparatet tages i brug, forevises godkendelse i form af attesteret tilsynsbog i henhold til §§ 18-21 til politiet, og

  • 2) at det, inden forlystelsesapparatet tages i brug, godtgøres ved forevisning af police og præmiekvittering for politiet, at der er tegnet de nødvendige forsikringer, jf. § 23.

•••

Stk. 2 Er et særligt forlystelsesapparat som følge af apparatets konstruktion, afvikling helt eller delvist over jorden eller i høj hastighed mv. af en sådan karakter, at brug af apparatet kan være forbundet med en særlig risiko for publikum eller for det personale, der skal betjene apparatet, kan tilladelse kun gives på de i stk. 1 og § 4, stk. 5, nævnte vilkår.

•••

Stk. 3 Tilladelse til omrejsende tivolier til brug af de i stk. 2 nævnte forlystelsesapparater skal endvidere gives på vilkår af:

  • 1) at det enkelte tivoli hvert kalenderår, inden apparatet tages i brug for første gang det pågældende år, meddeler tivoliets samlede turplan for sæsonen til den virksomhed, der foretager syn af apparatet efter § 21, stk. 3, og

  • 2) at eventuelle afvigelser fra denne turplan straks meddeles denne virksomhed.

•••

Stk. 4 Det skal fremgå af en tilladelse til at bruge et forlystelsesapparat omfattet af § 16, at politiet kan forbyde brugen af apparatet efter § 21, stk. 7, og at politiet og den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, til enhver tid efter anmodning skal gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden.

•••
profile photo
Profilside