14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 04. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Til brug for udarbejdelse af statistik skal skolerne hvert år elektronisk indberette oplysninger til Styrelsen for It og Læring om de enkelte elevers resultater fra sprogprøver, samt hvorvidt elever efter § 11 a, stk. 5, i lov om folkeskolen får tilladelse til at påbegynde 1. klasse, rykker op til næste klassetrin, går et klassetrin om, samt om børnehaveklasseeleverne deltager i frivillig undervisning i sommerferien. Endvidere skal skolerne elektronisk indberette antal elever, der bliver fritaget fra sprogprøve. Indberetningen skal ske senest den 5. september i det efterfølgende skoleår.

•••

Stk. 2 De i stk. 1, 1. pkt. nævnte oplysninger indberettes til Styrelsen for It og Læring for hver elev med elevens cpr-nummer. Oplysninger, der kan henføres til konkrete elever med cpr-nummer, kan alene anvendes til statistiske formål. Styrelsen for It og Læring sletter personoplysninger, som er indberettet efter stk. 1, 1. pkt. til statistiske formål 20 år efter indberetningen af oplysningerne.

•••

Stk. 3 De i stk. 1, 2. pkt. nævnte oplysninger indberettes til Styrelsen for It og Læring uden angivelse af elevens cpr-nummer.

•••

Stk. 4 For skoleåret 2019/2020 sker indberetningen via det centrale indberetningssystem sprogprøver.dk.

•••

Stk. 5 Styrelsen for It og Læring kan fastsætte nærmere krav til indberetning af de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

•••
profile photo
Profilside