14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 04. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Fritagelse for aflæggelse af sprogprøver
Skolens leder fritager en elev fra prøven, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse heller ikke på særlige vilkår kan aflægge prøven.

•••

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering om, at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke på hensigtsmæssig måde kan aflægge prøven. Andre sagkyndige kan inddrages.

•••

Stk. 3 Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri.

•••

Stk. 4 Skolens leder skal sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.

•••

Stk. 5 Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om årsag til fritagelse for prøveaflæggelse.

•••
profile photo
Profilside