14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 04. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Særlige prøvevilkår
Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker ændringer i sprogprøvens faglige niveau.

•••

Stk. 2 Afgørelsen efter stk. 1 træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene.

•••

Stk. 3 Inddragelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri.

•••

Stk. 4 Skolens leder orienterer forældrene om, at de til enhver tid kan anmode om, at der inddrages en pædagogisk-psykologisk vurdering.

•••
profile photo
Profilside