14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Advokaten, hos hvem en advokatfuldmægtig er autoriseret på faktureringstidspunktet, afholder udgifterne til den pågældende advokatfuldmægtigs deltagelse i den teoretiske grunduddannelse, eksamen og retssagsprøven, jf. retsplejelovens § 126, stk. 3.

•••

Stk. 2 Betalingen af udgifter i medfør af stk. 1 til deltagelse i den teoretiske grunduddannelse, eksamen og retssagsprøven opkræves af Advokatsamfundet. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af grunduddannelsens kurser, eksamen og retssagsprøven, herunder udgifter til kursusmateriale, undervisning, honorarer og administration.

•••

Stk. 3 Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af Advokatsamfundet.

•••
profile photo
Profilside