14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den teoretiske grunduddannelse består af 20 kursusdage fordelt over et år, der afsluttes med en skriftlig eksamen. Eksamen udbydes mindst to gange årligt.

•••

Stk. 2 Advokatsamfundet fastsætter de nærmere retningslinjer for tilmelding og afmelding til grunduddannelsens kurser samt eksamen.

•••

Stk. 3 En deltager skal have opnået bedømmelsen bestået, for at eksamensbevis kan udstedes. En deltager kan højest indstille sig til eksamen tre gange, medmindre der foreligger særlige grunde, jf. herved § 18.

•••
profile photo
Profilside