14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Ved klage over retssagsprøven kan de tre juridiske dommere henholdsvis den juridiske dommer og censor efter en fornyet gennemgang beslutte at fastholde bedømmelsen, at ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået” eller at ophæve prøven, således at den ikke medregnes i de i § 4, stk. 3, nævnte tre forsøg.

•••

Stk. 2 En beslutning efter stk. 1 om at ændre en bedømmelse fra ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået” eller om at ophæve prøven kræver, at de tre juridiske dommere henholdsvis den juridiske dommer og censor er enige herom.

•••

Stk. 3 Hvis de tre juridiske dommere, henholdsvis den juridiske dommer og censor, i medfør af stk. 1 har meddelt kursusudvalget, at den oprindelige bedømmelse fastholdes, kan kursusudvalget, hvis der foreligger særlige omstændigheder, beslutte, at prøven ikke medregnes i de i § 4, stk. 3, nævnte tre forsøg. Kursusudvalget kan ikke ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til ”bestået”.

•••
profile photo
Profilside