Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 12

Nutidsværdien af de fremtidige indbetalinger ind i registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret opgjort i henhold til § 6 skal til enhver tid være større end nutidsværdien af de fremtidige udbetalinger ud af registret, serien med seriereservefond, gruppen af serier med fælles seriereservefond eller kapitalcentret opgjort i henhold til § 6.