Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på

  • 1) pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer i registre,

  • 2) realkreditinstitutters udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer med privilegeret status, jf. § 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i serier med seriereserve-fond, grupper af serier med fælles seriereservefond eller i instituttet i øvrigt, og

  • 3) et skibsfinansieringsinstituts udstedelse af kasseobligationer, skibskreditobligationer og særligt dækkede obligationer i kapitalcentre eller i instituttet i øvrigt.