14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1425 af 16. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Der må ikke tages rente-, valutakurs- og optionsrisici i et register, en serie med se-riereservefond, grupper af serier med fælles seriereservefond eller et kapitalcenter, jf. dog §§ 7-10, 13, 15-17, 26, 28, 29 og 31.

•••
profile photo
Profilside