14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1425 af 16. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 En virksomhed må ikke yde konverterbare lån på grundlag af udstedelse af inkonverterbare obligationer eller andre værdipapirer.

•••

Stk. 2 Kravene i stk. 1 kan ikke fraviges gennem anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

•••
profile photo
Profilside