14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1425 af 16. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Særlige regler for realkreditinstitutter
Renterisikoen på realkreditinstituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster eksklusiv § 6 må ikke overstige 8 pct. af realkreditinstituttets basiskapital.

•••

Stk. 2 Ved den i stk. 1 nævnte renterisiko forstås renterisikoen opgjort i henhold til § 7, stk. 1, 2 og 6-8.

•••
profile photo
Profilside