Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1296 af 24. november 2015

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Normalhandelsværdier pr. 31. december 2015 fremgår af tabellen i bilag 1.

§ 2

Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de værdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de værdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015 og har virkning for indkomståret 2015.