Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 931 af 19. juni 2020

Enkeltstående merudgifter
§ 9

Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift hos en borger, som allerede får udbetalt merudgiftsydelse efter § 100, stk. 1, i lov om social service, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb uanset størrelsen på den enkeltstående merudgift.

Stk. 2 Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift hos en borger, som er omfattet af personkredsen, og som ikke allerede får udbetalt merudgiftsydelse efter § 100, stk. 1, i lov om social service, fordi borgeren ikke har nogen løbende sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling. Det er en betingelse, at der er tale om en enkeltstående merudgift, som mindst svarer til det årlige minimumsbeløb.

Stk. 3 Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift hos en borger, som er omfattet af personkredsen, og som har løbende sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter, men ikke allerede får udbetalt merudgiftsydelse efter § 100, stk. 1, i lov om social service, fordi de løbende merudgifter ikke overstiger minimumsbeløbet nævnt i § 100, stk. 3, i lov om social service, vil borgeren være berettiget til merudgiftsydelse i et år, hvis den enkeltstående merudgift og de løbende merudgifter tilsammen som minimum svarer til det årlige minimumsbeløb. Dækningen af de løbende merudgifter og den enkeltstående merudgift udbetales i månedlige rater, jf. § 7.