14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 931 af 19. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Beregning
Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til personer uden handicap på samme alder og i samme livssituation.

•••

Stk. 2 De udgifter til den daglige livsførelse, som personen selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv.

•••

Stk. 3 Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af indkomst og er ikke skattepligtigt.

•••
profile photo
Profilside