14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om nedgravning af pelsdyr efter miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1569 af 06. november 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nedgravning af pelsdyr efter miljøbeskyttelsesloven

I medfør af § 19, stk. 5, og § 67 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at fastsætte regler om, at pelsdyr kan nedgraves uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, og om de nærmere betingelser herfor.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved pelsdyr mink og ildere for hvilke, der er pligt til at lade registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister.

§3 Myndigheder kan uden forudgående tilladelse nedgrave pelsdyr efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, på områder udpeget af Naturstyrelsen, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om tilladelse til nedgravning af pelsdyr.

Stk. 2 Nedgravning skal foretages efter de miljømæssige retningslinjer om nedgravning i veterinær beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme fra januar 2019.

Stk. 3 Ved nedgravningen skal bunden af graven være over grundvandsspejlet.

§4 Miljøstyrelsen fører tilsyn med bekendtgørelsen.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. november 2020, kl. 17.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 6. maj 2021.

profile photo
Profilside